Hoppa till innehållet

Dashboards

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller data och information om covid-19 i Sverige. Visualiseringar visas på flera aspekter av vaccinationstäckningen, som täckning i olika län.
Monitorering av olika patogener i avloppsvatten kan vara ett effektivt sätt att förutse framtida virusutbrott. Denna dashboard innehåller data som ursprungligen samlats in av ett flertal olika forskargrupper runt om i Sverige.
The COVID Symptom Study Sverige (CSSS) har samlat data relaterat till prevalens, symptom och vaccinationer genom en app med över 200.000 användare i Sverige (2020-2022). Forskare kan få tillgång till rådata.
CRUSH Covid kartlägger smittspridningen av Covid-19 i Uppsala län genom visualiseringar av antal fall, testpositivitet och geografisk spridning. Data (postnummer) tillgängligt för nedladdning.
Nationellt Pandemiskt Center (NPC) genomförde testning för SARS-CoV-2 från pandemins början. Data som visas inkluderar antal positiva och negativa test samt antal test med oklart testresultat. Denna dashboard visar endast historiska data och uppdateras inte längre.
Socialstyrelsen delar öppna data om tillstånd efter covid-19 (postcovid). Här visar vi bland annat visualiseringar av data om symtom, vårdkontakter och geografisk spridning.
Information om arbetet kring ren storskalig registerbaserad vaccinationsstudie som kartlägger effektiviteten och säkerheten av COVID-19.
SARS-CoV-2 antikoppstestning utförs av SciLifeLab Autoimmunology and Serology Profiling Facility. Denna dashboard visa totalt antal tester, positiva och negativa, som utförts över tid.
Övervakning av virusgenomsekvenser är avgörande för att kunna spåra spridningen av virusvarianter. Denna dashboard visar data från helgenomsekvenseringar som genererats av Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Översikt över publikationer relaterade till COVID-19 och SARS-CoV-2 där minst en medförfattare är verksam vid ett svenskt lärosäte. Visar publikationer över tid samt nyckelord/nyckelfraser i publikationerna.